Iniciar sessió

Les persones registrades a la base de dades del Servei Municipal d'Esports, podran accedir-hi mitjançant el seu correu electrònic com a identificador, i el DNI (amb lletra majúscula) com a contrasenya. En el cas de no poder accedir-hi, contacteu-nos al tèlefon 96.172.59.13.